Home • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de bloemensuper en haar klanten.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de bloemensuper en haar klant.

  1. Bestellingen

2.1. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst via de website van de bloemensuper.

2.2. De bloemensuper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden.

2.3. De bloemensuper zal de klant op de hoogte stellen van de ontvangst van de bestelling en zal een bevestiging sturen naar het opgegeven e-mailadres.

2.4. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens bij het plaatsen van een bestelling.

  1. Levering

3.1. De bloemensuper zal de bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling, leveren op het opgegeven afleveradres.

3.2. Indien de bloemensuper niet in staat is om binnen de genoemde termijn te leveren, zal zij de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren.

3.3. De bloemensuper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn.

3.4. De klant is verantwoordelijk voor het juist doorgeven van het afleveradres. Indien de klant verzuimt het juiste afleveradres door te geven en/of niet aanwezig is op het afleveradres op het moment van levering, komen de kosten voor het opnieuw aanbieden van de bestelling voor rekening van de klant.

  1. Betaling

4.1. Betaling dient te geschieden via de betaalmogelijkheden die op de website van de bloemensuper worden aangeboden.

4.2. De bloemensuper behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren indien de betaling niet tijdig is ontvangen.

4.3. De klant is niet gerechtigd om de betaling op te schorten of te verrekenen.

  1. Klachten en retourneren

5.1. Klachten dienen binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling schriftelijk te worden gemeld bij de bloemensuper.

5.2. De bloemensuper zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en indien nodig overgaan tot vervanging of terugbetaling van het aankoopbedrag.

5.3. De klant heeft het recht om de bestelling binnen 24 uur na ontvangst te retourneren indien deze niet aan de overeenkomst voldoet. De kosten voor retournering komen voor rekening van de klant.

  1. Privacy

6.1. De bloemensuper zal de persoonsgegevens van de klant uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en het versturen van nieuwsbrieven en aan

Contact Shop nU